8778.am Website Review

8778.am - Basic Information

8778.am - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

8778.am - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

8778.am - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

8778.am - Page Information

Title:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ԲԻԶՆԵՍ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
Length: 122 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Հեռախոսակապ և տեղեկատվական համակարգեր, Հեռախոսային բազմաբնույթ տեղեկատվություն, Տեղեկատու ծառայություն, Տեղեկատուներ և ուղեցույցներ, Գովազդ և տպագրություն, Գովազդ` էլեկտրոնային հասցեներին, Գովազդ` ինտերնետային կայքերին
Length: 305 character(s)
Meta description:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, Հեռախոսակապ և տեղեկատվական համակարգեր, Հեռախոսային բազմաբնույթ տեղեկատվություն, Տեղեկատու ծառայություն, Տեղեկատուներ և ուղեցույցներ, Գովազդ և տպագրություն, Գովազդ` էլեկտրոնային հասցեներին, Գովազդ` ինտերնետային կայքերին yell.am
Length: 313 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
8778
Length: 4 character(s)
Internal links:
1 (0 nofollow)
External links:
46 (0 nofollow)

8778.am - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): 8778.am Daily Global Rank Trend (2 Years): 8778.am Daily Pageview per User: 8778.am Daily Reach (per million): 8778.am Search Visits (percent): 8778.am
Daily Global Rank Trend (6 Months): 8778.am
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: 8778.am

8778.am - Site Technology

Server:
cloudflare-nginx
SSL Secure:
Available
robots.txt:
Unavailable
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:
Unavailable

8778.am - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of 8778.am:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 06 Dec 2017 05:58:52 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=d45ba72d61f832ca7b3ddd89a915ba9e81512539931; expires=Thu, 06-Dec-18 05:58:51 GMT; path=/; domain=.8778.am; HttpOnly
Location: https://www.8778.am/
X-Content-Type-Options: nosniff
Server: cloudflare-nginx
CF-RAY: 3c8d040e5fe7183a-EWR

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 06 Dec 2017 05:58:52 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=d4ec53542cc8504a0a81989818679eb9e1512539932; expires=Thu, 06-Dec-18 05:58:52 GMT; path=/; domain=.8778.am; HttpOnly
Set-Cookie: yellBanner=1; expires=Wed, 06-Dec-2017 05:59:22 GMT; Max-Age=30; path=/
Set-Cookie: soffer=set; expires=Wed, 06-Dec-2017 05:59:22 GMT; Max-Age=30
Set-Cookie: PHPSESSID=v49fs1s1s2boeeuc2tqk65eru7; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
X-Content-Type-Options: nosniff
Server: cloudflare-nginx
CF-RAY: 3c8d041089b11840-EWR
Content-Encoding: gzip

8778.am - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 5 DNS record(s) of 8778.am.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
8778.amA600
8778.amMX600pri: 0
8778.amNS86399
8778.amNS86399
8778.amSOA600expire: 3600000
serial: 2016030400