mekongzon.com Website Review

mekongzon.com - Basic Information

Domain Age:
4 years 11 months
Archive.org First Cached:
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Alexa Traffic Rank:
Server:
Apache
Country/Region:
City:

mekongzon.com - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

mekongzon.com - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

mekongzon.com - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

mekongzon.com - Page Information

Title:
Trang Chủ - Mekongzon.com
Length: 25 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
Tintuc, Tin tức, tinnhanh, Tin nhanh, Tinnong, Tin nóng, tinnongtrongngay, tin nóng trong ngày, tintuctrongngay, tin tức trong ngày
Length: 131 character(s)
Meta description:
Mekongzon.com là chuyên trang tổng hợp tin tức và giải trí trực tuyến bằng công nghệ tự động với tiêu chí ‘trải nghiệm nhiều hơn’. Với http://mekongzon.com, bạn có thể đọc báo, nghe nhạc, xem phim, và các chương trình giải trí được cập nhật liên tục.
Length: 250 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Mekongzon.com - Tintuc, Tin tức, tinnhanh, Tin nhanh, Baomoi, Báo mới
Length: 69 character(s)
Internal links:
23 (0 nofollow)
External links:
0 (0 nofollow)

mekongzon.com - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): mekongzon.com Daily Global Rank Trend (2 Years): mekongzon.com Daily Pageview per User: mekongzon.com Daily Reach (per million): mekongzon.com Search Visits (percent): mekongzon.com
Daily Global Rank Trend (6 Months): mekongzon.com
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: mekongzon.com

mekongzon.com - Site Technology

Server:
Apache
SSL Secure:
Unavailable
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:
Unavailable

mekongzon.com - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of mekongzon.com:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 22 Feb 2018 08:07:10 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.6.33
Cache-Control: no-cache, private
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InlxWjdNR21oMHl2d2dleDJHWnJGTEE9PSIsInZhbHVlIjoiOHRBZFZidFwvWHZqYVRMRjgxblZJRDkyK1wvNlBEc3JVcWZjaHFoVFIrOFwvOXkrUTNhNVo3VEVNN0JmK2t1UG12UE5VWVpOWDVyRlRKc1dvb1wvbnZjU3pRPT0iLCJtYWMiOiI4YTRiOGU5ZTI0YjRiMTY5NmZjOTRjZWVlNmVkN2VmZDJhMGQ2YmU3ZGM1ODQxNzg1YTIzOTVhYzUwMjM0NTU1In0%3D; expires=Thu, 22-Feb-2018 10:07:14 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: mekongzon=eyJpdiI6IkVVZWdnWFwvWkJoQ1FKQzRQY0tJeGlRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlViVFl5cjFyUzBtRndsK0ZIXC9SM2MxODZkNnZwd2JISnRiNmJ3amsyeUcxWWtvOU9SZFpoK1JGSjQ2WE43ZzNrT01wd2JsV0tsQmN0ekZ2bDQydHQwQT09IiwibWFjIjoiNWVmODAwYjc3N2VhOTEzMTMyY2Q1YmViY2I4NTE2YjI0ZGZlMjNjY2JjYjg1YjIwZDMzZDU2ZTZkOGE3ZjJlMSJ9; path=/; httponly
Upgrade: h2,h2c
Connection: Upgrade
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 5066
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

mekongzon.com - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 7 DNS record(s) of mekongzon.com.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
mekongzon.comA356
mekongzon.comMX360pri: 10
mekongzon.comMX360pri: 20
mekongzon.comNS360
mekongzon.comNS360
mekongzon.comSOA360expire: 604800
serial: 5
mekongzon.comTXT
v=msv1 t=ad4b62d4b98466439f2415c6401e33
360