fast.com.vn 网站分析

fast.com.vn - 基本信息

域名年龄:
15 年 10 月
Archive.org 首次缓存:
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Alexa 流量排名:
服务器:
Apache
国家或地区:
城市:

fast.com.vn - 搜索引擎收录信息

360:
百度:
Bing:
Google:
搜狗:
Yandex:

fast.com.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
Norton 安全网站:

fast.com.vn - 社交网络(SNS)分析

Delicious:
未知
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
未知
Google Plus Likes:
0

fast.com.vn - 页面信息

标题:
Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP | Fast Accounting, Fast Business
长度: 68 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán fast, phan mem ke toan fast, giải pháp ERP, hệ thống erp, he thong erp, giai phap ERP, phần mềm quản lý doanh nghiệp, phan mem quan ly doanh nghiep, phần mềm erp, phan mem erp, quản trị doanh nghiệp, quan tri doanh nghiep, fast accounting, fast business erp, kế toán quản trị, ke toan quan tri, phần mềm tự in hoá đơn, phan mem tu in hoa don, phan mem ke toan xay dung, phần mềm kế toán xây dựng, phần mềm kế toán ngành dược, phan mem ke toan nganh duoc, phần mềm kế toán sản xuất, phan mem ke toan san xuat, phần mềm kế toán fdi, phan mem ke toan fdi, phan mem ke toan cho dn nho, phần mềm kế toán cho dn nhỏ, hrm, dms, crm, phần mềm tính lương, phần mềm quan hệ khách hàng,phan mem quan he khach hang, giải pháp quản lý hệ thống phân phối, giai phap quan ly he thong phan phoi, hrm online, crm online, dms online, erp online,tai phan mem ke toan, tải phần mềm kế toán, download phan mem ke toan, download phần mềm kế toán, công ty phần mềm kế toán, cong ty phan mem ke toan,kế toán bán hàng, ke toan ban hang,phan mem ke toan doanh nghiep, phần mềm kế toán doanh nghiep,fast business online, phần mềm kế toán điện toán đám mây, phan mem ke toan dien toan dam may, phan mem ke toan online, phần mềm kế toán online ,ke toan online,kế toán online, mua phần mềm kế toán,mua phan mem ke toan
长度: 1354 字符
Meta 描述信息:
Ba điểm khác biệt của phần mềm kế toán, phần mềm ERP của Công ty FAST: 1 - Chuyên sâu về quản trị & tính giá thành; 2 - Đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp trực tiếp tại khách hàng; 3 - Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu.
长度: 219 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
未知
长度: 0 字符
内部链接:
107 (0 nofollow)
外部链接:
52 (0 nofollow)

fast.com.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析图:
全球日均排名趋势
(6 个月)
全球日均排名趋势
(2 年)
日均用户页面浏览数 日均访问 搜索引擎访客
全球日均排名趋势 (6 个月): fast.com.vn 全球日均排名趋势 (2 年): fast.com.vn 日均用户页面浏览数: fast.com.vn 日均访问 (每百万): fast.com.vn 搜索引擎访客 (百分比): fast.com.vn
全球日均排名趋势 (6 个月): fast.com.vn
Compete 独立IP浏览量:
Compete 独立IP浏览量: fast.com.vn

fast.com.vn - 建站技术

服务器:
Apache
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
Favicon.ico:
不可用

fast.com.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 fast.com.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 28 Sep 2018 02:05:48 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/7.0.32
Access-Control-Allow-Origin: http://fast.com.vn/
Access-Control-Allow-Headers: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjZXSkJZTmNEV1djTWdGMEJidzJtc2c9PSIsInZhbHVlIjoiRktwbEtYSU1lYkRoNkUrcW1ESXZNeVVSQkg2aXVCMUs4Tm5MUWRWVzZ0RHJnVlJlUlZBNTJBNjhcL1wvdG1MUnlQUWQ2d1R1MjdZTHV4U0Myc2l3K05uUT09IiwibWFjIjoiNDI1ZDI5ZTIxNzM1NjdiMjI3YTczZmFlY2Q0YzI5ZDU4YTNlMjU1OGYxNDAwY2FlYTBlN2ZiZDU4ODBkNjVkNyJ9; expires=Fri, 28-Sep-2018 04:05:49 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjVQY2U0bU9IU3ZpTENRU2ZUMWdkaFE9PSIsInZhbHVlIjoiNURGRUJzYk9zRkRqSHNoK1JIWHpvb3R2UUNSMTcyN1J3cGJXTHdrM3hoQlJETTZ4dnNGV25WdkdDclZ6bzl1U1RSRDFWV0toVnlTWUtJVCtcL2lvRlNBPT0iLCJtYWMiOiJjMTYyMzc2YWQzNmIxOTc5YTdmZjVjNzdmY2IyN2UwMzNmZGUzOTljN2E3NjMyZGM0YzhkMDJlMjg1MDc1ZTRlIn0%3D; expires=Fri, 28-Sep-2018 04:05:49 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Fri, 28 Sep 2018 03:05:48 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
X-Powered-By: PleskLin
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

fast.com.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。fast.com.vn 当前共有 10 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
fast.com.vnA3600
fast.com.vnMX3600pri: 1
fast.com.vnMX3600pri: 5
fast.com.vnMX3600pri: 8
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnSOA3600expire: 86400
serial: 1157
fast.com.vnTXT
v=spf1amxip4:115.78.230.134ip4:203.113.173.52ip4:210.245.124.6ip4:210.211.113.137ip4:123.30.182.80ip4:112.78.5.0/24ip4:210.245.124.0/24include:fast.com.vn~all
3600