www.bizweb.vn 网站分析

www.bizweb.vn - 基本信息

www.bizweb.vn - 搜索引擎收录信息

百度:
Bing:
Google:

www.bizweb.vn - 页面信息

标题:
Nền tảng quản lý & bán hàng đa kênh tốt nhất cho bạn | Sapo
长度: 59 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
未知
长度: 0 字符; 最佳长度: 10 ~ 255 字符
Meta 描述信息:
Sapo là nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam với hơn 67,000 khách hàng. Giúp bạn bán hàng từ online đến cửa hàng và quản lý tập trung.
长度: 167 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam
长度: 87 字符
内部链接:
40 (9 nofollow)
外部链接:
39 (20 nofollow)

www.bizweb.vn - 建站技术

服务器:
nginx
SSL 安全:
有效
robots.txt:
不可用
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
favicon.ico:
不可用

www.bizweb.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 www.bizweb.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Wed, 26 Feb 2020 01:44:52 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://www.sapo.vn/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.3 (Ubuntu)
Date: Wed, 26 Feb 2020 01:44:53 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: private
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Encoding: gzip

www.bizweb.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。bizweb.vn 当前共有 14 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
bizweb.vnA360
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 20
bizweb.vnMX360pri: 20
bizweb.vnMX360pri: 10
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnNS360
bizweb.vnNS360
bizweb.vnNS360
bizweb.vnSOA360expire: 1209600
serial: 2016081652
bizweb.vnTXT
google-site-verification=XaEyi9nPR5U5bxAyZbhncovBRLda-7MO4zEoYoid5YM
360
bizweb.vnTXT
v=spf1 a mx include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net ~all
360