fast.com.vn 網站分析

fast.com.vn - 基本信息

域名年齡:
15 年 10 月
Archive.org 首次緩存:
robots.txt:
XML 站點地圖:
不可用
Alexa 流量排名:
服務器:
Apache
國家或地區:
城市:

fast.com.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:
Yandex:

fast.com.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
Norton 安全網站:

fast.com.vn - 社交網絡(SNS)分析

Delicious:
未知
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
未知
Google Plus Likes:
0

fast.com.vn - 頁面信息

標題:
Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP | Fast Accounting, Fast Business
長度: 68 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán fast, phan mem ke toan fast, giải pháp ERP, hệ thống erp, he thong erp, giai phap ERP, phần mềm quản lý doanh nghiệp, phan mem quan ly doanh nghiep, phần mềm erp, phan mem erp, quản trị doanh nghiệp, quan tri doanh nghiep, fast accounting, fast business erp, kế toán quản trị, ke toan quan tri, phần mềm tự in hoá đơn, phan mem tu in hoa don, phan mem ke toan xay dung, phần mềm kế toán xây dựng, phần mềm kế toán ngành dược, phan mem ke toan nganh duoc, phần mềm kế toán sản xuất, phan mem ke toan san xuat, phần mềm kế toán fdi, phan mem ke toan fdi, phan mem ke toan cho dn nho, phần mềm kế toán cho dn nhỏ, hrm, dms, crm, phần mềm tính lương, phần mềm quan hệ khách hàng,phan mem quan he khach hang, giải pháp quản lý hệ thống phân phối, giai phap quan ly he thong phan phoi, hrm online, crm online, dms online, erp online,tai phan mem ke toan, tải phần mềm kế toán, download phan mem ke toan, download phần mềm kế toán, công ty phần mềm kế toán, cong ty phan mem ke toan,kế toán bán hàng, ke toan ban hang,phan mem ke toan doanh nghiep, phần mềm kế toán doanh nghiep,fast business online, phần mềm kế toán điện toán đám mây, phan mem ke toan dien toan dam may, phan mem ke toan online, phần mềm kế toán online ,ke toan online,kế toán online, mua phần mềm kế toán,mua phan mem ke toan
長度: 1354 字元
Meta 描述信息:
Ba điểm khác biệt của phần mềm kế toán, phần mềm ERP của Công ty FAST: 1 - Chuyên sâu về quản trị & tính giá thành; 2 - Đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp trực tiếp tại khách hàng; 3 - Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu.
長度: 219 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
未知
長度: 0 字元
內部鏈接:
107 (0 nofollow)
外部鏈接:
52 (0 nofollow)

fast.com.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析圖:
全球日均排名趨勢
(6 個月)
全球日均排名趨勢
(2 年)
日均用戶頁面瀏覽數 日均訪問 搜索引擎訪客
全球日均排名趨勢 (6 個月): fast.com.vn 全球日均排名趨勢 (2 年): fast.com.vn 日均用戶頁面瀏覽數: fast.com.vn 日均訪問 (每百萬): fast.com.vn 搜索引擎訪客 (百分比): fast.com.vn
全球日均排名趨勢 (6 個月): fast.com.vn
Compete 獨立IP瀏覽量:
Compete 獨立IP瀏覽量: fast.com.vn

fast.com.vn - 建站技術

服務器:
Apache
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
有效
Favicon.ico:
不可用

fast.com.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站fast.com.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 28 Sep 2018 02:05:48 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/7.0.32
Access-Control-Allow-Origin: http://fast.com.vn/
Access-Control-Allow-Headers: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjZXSkJZTmNEV1djTWdGMEJidzJtc2c9PSIsInZhbHVlIjoiRktwbEtYSU1lYkRoNkUrcW1ESXZNeVVSQkg2aXVCMUs4Tm5MUWRWVzZ0RHJnVlJlUlZBNTJBNjhcL1wvdG1MUnlQUWQ2d1R1MjdZTHV4U0Myc2l3K05uUT09IiwibWFjIjoiNDI1ZDI5ZTIxNzM1NjdiMjI3YTczZmFlY2Q0YzI5ZDU4YTNlMjU1OGYxNDAwY2FlYTBlN2ZiZDU4ODBkNjVkNyJ9; expires=Fri, 28-Sep-2018 04:05:49 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjVQY2U0bU9IU3ZpTENRU2ZUMWdkaFE9PSIsInZhbHVlIjoiNURGRUJzYk9zRkRqSHNoK1JIWHpvb3R2UUNSMTcyN1J3cGJXTHdrM3hoQlJETTZ4dnNGV25WdkdDclZ6bzl1U1RSRDFWV0toVnlTWUtJVCtcL2lvRlNBPT0iLCJtYWMiOiJjMTYyMzc2YWQzNmIxOTc5YTdmZjVjNzdmY2IyN2UwMzNmZGUzOTljN2E3NjMyZGM0YzhkMDJlMjg1MDc1ZTRlIn0%3D; expires=Fri, 28-Sep-2018 04:05:49 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Fri, 28 Sep 2018 03:05:48 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
X-Powered-By: PleskLin
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

fast.com.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 fast.com.vn 當前共有 10 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
fast.com.vnA3600
fast.com.vnMX3600pri: 1
fast.com.vnMX3600pri: 5
fast.com.vnMX3600pri: 8
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnNS3597
fast.com.vnSOA3600expire: 86400
serial: 1157
fast.com.vnTXT
v=spf1amxip4:115.78.230.134ip4:203.113.173.52ip4:210.245.124.6ip4:210.211.113.137ip4:123.30.182.80ip4:112.78.5.0/24ip4:210.245.124.0/24include:fast.com.vn~all
3600