blognews.am Website Review

blognews.am - Basic Information

Site Title:
Domain Age:
Unknown
Archive.org First Cached:
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Alexa Traffic Rank:
Server:
cloudflare

blognews.am - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

blognews.am - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

blognews.am - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

blognews.am - Page Information

Title:
BlogNews.am
Length: 11 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
blogs, facebook, youtube
Length: 24 character(s)
Meta description:
BlogNews.am-ում ներկայացված են հայտնի և սկսնակ բլոգերների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերերի ամենասուր գրառումները հանրության հետաքրքրության շրջանակներում գտնվող բոլոր թեմաներով
Length: 190 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Կյանքից հեռացավ աշխարհաքաղաքականության «հայրերից» մեկը
Length: 54 character(s)
Internal links:
177 (0 nofollow)
External links:
4 (0 nofollow)

blognews.am - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): blognews.am Daily Global Rank Trend (2 Years): blognews.am Daily Pageview per User: blognews.am Daily Reach (per million): blognews.am Search Visits (percent): blognews.am
Daily Global Rank Trend (6 Months): blognews.am
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: blognews.am

blognews.am - Site Technology

Server:
cloudflare
SSL Secure:
Available
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:

blognews.am - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of blognews.am:
HTTP/1.1 302 Found
Date: Sun, 31 May 2020 23:49:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=dbfb23cf31acb8fe119dfc9f725e483591590968977; expires=Tue, 30-Jun-20 23:49:37 GMT; path=/; domain=.blognews.am; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
X-Powered-By: PHP/5.6.40
location: arm/
Cache-Control: max-age=300
Expires: Sun, 31 May 2020 23:54:37 GMT
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
CF-Cache-Status: DYNAMIC
cf-request-id: 030ebd1e82000073f148942200000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Server: cloudflare
CF-RAY: 59c497aa6d7f73f1-IAD

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 31 May 2020 23:49:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=d857aeced536f2e188c2ef5e010a8c1041590968977; expires=Tue, 30-Jun-20 23:49:37 GMT; path=/; domain=.blognews.am; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
X-Powered-By: PHP/5.6.40
Pragma: public
Cache-Control: maxage=300
Expires: Sun, 31 May 2020 23:54:37 GMT
Set-Cookie: NEWS_SPHERE=social; expires=Fri, 05-Jun-2020 23:49:37 GMT; Max-Age=432000; path=/
Set-Cookie: USER_LANG=arm; expires=Thu, 30-Jul-2020 23:49:37 GMT; Max-Age=5184000; path=/
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
CF-Cache-Status: DYNAMIC
cf-request-id: 030ebd1f4d000073f14894c200000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Server: cloudflare
CF-RAY: 59c497abaf7b73f1-IAD
Content-Encoding: gzip

blognews.am - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 10 DNS record(s) of blognews.am.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
blognews.amA300
blognews.amA300
blognews.amMX300pri: 10
blognews.amMX300pri: 10
blognews.amMX300pri: 1
blognews.amMX300pri: 5
blognews.amMX300pri: 5
blognews.amNS86400
blognews.amNS86400
blognews.amSOA86400expire: 604800
serial: 2022354282