nxbctqg.org.vn Website Review

nxbctqg.org.vn - Basic Information

Domain Age:
16 years 3 months
Archive.org First Cached:
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Alexa Traffic Rank:
Server:
Apache
Country/Region:
City:

nxbctqg.org.vn - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

nxbctqg.org.vn - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

nxbctqg.org.vn - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

nxbctqg.org.vn - Page Information

Title:
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA - SỰ THẬT
Length: 41 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, nhà xuất bản, Chính trị, quốc gia, sách, xuất bản, sách lý luận, Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội 265 Cầu Giấy & 12/86 Duy Tân - Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04.39422008, Fax: 04.39410661, Email: phathanh@nxbctqg.vn Nhà sách Sự Thật 265 Cầu Giấy & 12/86 Duy Tân - Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04.39410534, Fax: 04.39410535, Email: nhasachsuthat@nxbctqg.vn Chi nhánh Nhà xuất bản tại Tp. Hồ Chí Minh 72 Trần Quốc Thảo - Q3 - Tp. Hồ Chí Minh. Tel: 08.39325410, Fax: 08.39325457, Email: hochiminh@nxbctqg.vn Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ 5C Đường 30/4 - Tp. Cần Thơ Tel: 0710.3839833, Fax: 0710.3740668, Email: cantho@nxbctqg.vn Chi nhánh Nhà xuất bản tại Đà Nẵng 91 Lê Đình Dương - Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3583311, Fax: 0511.3825754, Email: danang@nxbctqg.vn Trung tâm Phát hành sách tại Nha Trang 37 Đường 23/10 - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa. Tel: 058.3824601, Fax: 058.3814811, Email: nhatrang@nxbctqg.vn Trung tâm Phát hành sách tại Huế 9 Đinh Tiên Hoàng - Tp. Huế. Tel: 054.3527481, Fax: 054.3512214, Email: hue@nxbctqg.vn Trung tâm Phát hành sách tại Quảng Ngãi 534 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi. Tel: 055.3826545, Fax: 055.3828146, Email: quangngai@nxbctqg.vn
Length: 1697 character(s)
Meta description:
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống Quan hệ lịch sử Việt - Lào Biển, Đảo quê hương Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc Sách và cuộc sống Văn hóa đọc 60 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Length: 359 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky
Length: 55 character(s)
Internal links:
80 (0 nofollow)
External links:
12 (0 nofollow)

nxbctqg.org.vn - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): nxbctqg.org.vn Daily Global Rank Trend (2 Years): nxbctqg.org.vn Daily Pageview per User: nxbctqg.org.vn Daily Reach (per million): nxbctqg.org.vn Search Visits (percent): nxbctqg.org.vn
Daily Global Rank Trend (6 Months): nxbctqg.org.vn
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: nxbctqg.org.vn

nxbctqg.org.vn - Site Technology

Server:
Apache
SSL Secure:
Unavailable
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Unavailable
Favicon.ico:
Unavailable

nxbctqg.org.vn - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of nxbctqg.org.vn:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 21 Feb 2018 17:41:57 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.4.45
P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Expires: Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT
Cache-Control: post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: 7433175d862eb8554ad22b2efa9fe238=srvmjeves5k362j9ekjj3il3u3; path=/
Last-Modified: Wed, 21 Feb 2018 17:41:58 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=utf-8

nxbctqg.org.vn - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 6 DNS record(s) of nxbctqg.org.vn.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
nxbctqg.org.vnA86400
nxbctqg.org.vnMX86400pri: 10
nxbctqg.org.vnMX86400pri: 20
nxbctqg.org.vnNS86399
nxbctqg.org.vnNS86399
nxbctqg.org.vnSOA86400expire: 604800
serial: 2014030501