spyur.am Website Review

spyur.am - Basic Information

spyur.am - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

spyur.am - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

spyur.am - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

spyur.am - Page Information

Title:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ապրանքներ, ծառայություններ, այլ տեղեկություններ) • ՀԱՅԱՍՏԱՆ (ԵՐԵՎԱՆ) • ՍՓՅՈՒՌ
Length: 127 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ • Տեղեկատվություն ընկերությունների, կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների գործունեության, կոնտակտային տվյալների մասին, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, Երևանի հեռախոսներ և հասցեներ, հեռախոսագիրք (հեռախոսի համարների գիրք), տեղեկագիրք, տվյալների շտեմարան, B2B/B2C -պորտալ, զբաղվածության կենտրոններ, հյուրանոցներ, բանկեր, ավիատոմսեր, դեղատներ, տաքսի-ծառայություններ, համակարգիչներ, ատամնաբուժարաններ, ավտոմեքենաներ, հիվանդանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, անշարժ գույք, գեղեցկության սրահներ, տուրիստական գործակալություններ, ժամանց, հանգիստ, կրթություն, մշակույթ, արտադրություն, առևտուր, ներմուծում, արտահանում, Google-քարտեզ
Length: 671 character(s)
Meta description:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԻՆ ԷՋԵՐ • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ • Տեղեկատվություն ընկերությունների, կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների գործունեության, կոնտակտային տվյալների մասին, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, Երևանի հեռախոսներ և հասցեներ, հեռախոսագիրք (հեռախոսի համարների գիրք), տեղեկագիրք, տվյալների շտեմարան, B2B/B2C -պորտալ, զբաղվածության կենտրոններ, հյուրանոցներ, բանկեր, ավիատոմսեր, դեղատներ, տաքսի-ծառայություններ, համակարգիչներ, ատամնաբուժարաններ, ավտոմեքենաներ, հիվանդանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, անշարժ գույք, գեղեցկության սրահներ, տուրիստական գործակալություններ, ժամանց, հանգիստ, կրթություն, մշակույթ, արտադրություն, առևտուր, ներմուծում, արտահանում, Google-քարտեզ
Length: 671 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Unknown
Length: 0 character(s)
Internal links:
37 (0 nofollow)
External links:
10 (1 nofollow)

spyur.am - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): spyur.am Daily Global Rank Trend (2 Years): spyur.am Daily Pageview per User: spyur.am Daily Reach (per million): spyur.am Search Visits (percent): spyur.am
Daily Global Rank Trend (6 Months): spyur.am
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: spyur.am

spyur.am - Site Technology

Server:
nginx/1.10.2
SSL Secure:
Unavailable
robots.txt:
Unavailable
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Unavailable
Favicon.ico:
Unavailable

spyur.am - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of spyur.am:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.10.2
Date: Wed, 28 Feb 2018 05:46:50 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 185
Connection: keep-alive
Location: https://www.spyur.am/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.2
Date: Wed, 28 Feb 2018 05:46:51 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.3.3
Set-Cookie: PHPSESSID=9t168jdcr815qnj4rpd2an1827; path=/
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Last-Modified: Wed, 28 Feb 2018 05:46:50 GMT
Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

spyur.am - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 5 DNS record(s) of spyur.am.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
spyur.amA600
spyur.amMX600pri: 10
spyur.amNS599
spyur.amNS599
spyur.amSOA600expire: 604800
serial: 2014081912