www.eduzones.com Website Review

www.eduzones.com - Basic Information

Domain Age:
17 years 6 months
Archive.org First Cached:
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Alexa Traffic Rank:
Server:
Apache/2
Country/Region:

www.eduzones.com - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

www.eduzones.com - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

www.eduzones.com - Social (SNS)

Delicious:
0
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
0
Google Plus Likes:
0

www.eduzones.com - Page Information

Title:
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Length: 61 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙé,º·¤ÇÒÁ,¢èÒÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,ÈÖ¡ÉÒµè͵èÒ§»ÃÐà·È,¹Ñ¡àÃÕ¹,¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ,¤ÃÙ,âçàÃÕ¹,ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ,Áʸ,Áʸ.,ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª,Êͺ¤ÃÙ,ÍÒªÕÇÐ,ËÒ§Ò¹,§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ,ÀÒÇÐâÅ¡Ãé͹,¹ÔÂÒÂ,ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ,ÀÒÉÒ­Õè»Øè¹,ÀÒÉÒ¨Õ¹
Length: 232 character(s)
Meta description:
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย - ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า www.eduzones.com
Length: 126 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Unknown
Length: 0 character(s)
Internal links:
0 (0 nofollow)
External links:
0 (0 nofollow)

www.eduzones.com - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): www.eduzones.com Daily Global Rank Trend (2 Years): www.eduzones.com Daily Pageview per User: www.eduzones.com Daily Reach (per million): www.eduzones.com Search Visits (percent): www.eduzones.com
Daily Global Rank Trend (6 Months): www.eduzones.com
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: www.eduzones.com

www.eduzones.com - Site Technology

Server:
Apache/2
SSL Secure:
Available
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:
Unavailable

www.eduzones.com - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of www.eduzones.com:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 23 Feb 2018 15:28:18 GMT
Server: Apache/2
Last-Modified: Thu, 11 Jan 2018 06:31:32 GMT
ETag: "3bc829f-7ce-5627a4c77b900"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 791
Connection: close
Content-Type: text/html

www.eduzones.com - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 6 DNS record(s) of eduzones.com.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
eduzones.comA14400
eduzones.comMX14400pri: 10
eduzones.comNS14395
eduzones.comNS14395
eduzones.comSOA14400expire: 1209600
serial: 2016022901
eduzones.comTXT
v=spf1 mx a ip4:203.151.85.91 ip4:203.151.85.93 -all
14400