www.fitwhey.com Website Review

www.fitwhey.com - Basic Information

www.fitwhey.com - Pages Indexed

Baidu:
Bing:
Google:
Yandex:

www.fitwhey.com - Site Security

McAfee SiteAdvisor:
Norton Safe Web:

www.fitwhey.com - Social (SNS)

Delicious:
Unknown
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
Unknown
Google Plus Likes:
0

www.fitwhey.com - Page Information

Title:
Fitwhey.com ผู้นำด้าน เวย์โปรตีน อาหารเสริม อุปกรณ์ออกกำลังกาย รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Length: 87 character(s); Best length: 10 ~ 60 character(s)
Meta keywords:
เวย์โปรตีน ,เวย์,อาหารเสริม,สร้างกล้ามเนื้อ ,dymatize,optimum,supplement
Length: 72 character(s)
Meta description:
ผู้นำด้าน อาหารเสริมสร้าง กล้ามเนื้อ เวย์โปรตีน ของแท้ คุณภาพสูง รับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ของแท้ 100% จากสหรัฐอเมริกา
Length: 150 character(s); Best length: 50 ~ 160 character(s)
H1:
Unknown
Length: 0 character(s)
Internal links:
94 (0 nofollow)
External links:
16 (0 nofollow)

www.fitwhey.com - Traffic Rank

Alexa Traffic Graphs:
Daily Global Rank Trend
(6 Months)
Daily Global Rank Trend
(2 Years)
Daily Pageview per User Daily Reach Search Visits
Daily Global Rank Trend (6 Months): www.fitwhey.com Daily Global Rank Trend (2 Years): www.fitwhey.com Daily Pageview per User: www.fitwhey.com Daily Reach (per million): www.fitwhey.com Search Visits (percent): www.fitwhey.com
Daily Global Rank Trend (6 Months): www.fitwhey.com
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors:
Compete Traffic Graphs: Unique Vistors: www.fitwhey.com

www.fitwhey.com - Site Technology

Server:
Apache/2.4.18 (Ubuntu)
SSL Secure:
Available
robots.txt:
XML Sitemap:
Unavailable
Gzip Compress:
Available
Favicon.ico:

www.fitwhey.com - HTTP Header Analysis

HTTP header fields are components of the message header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). They define the operating parameters of an HTTP transaction. The header fields are not directly displayed by normal web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc. Below is the HTTP Header information of www.fitwhey.com:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 15 May 2020 11:26:58 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Set-Cookie: csrf_cookie=89ea1eaec5893417ea1d663c001d1c0c; expires=Fri, 15-May-2020 13:26:58 GMT; Max-Age=7200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=MeuNRiW5lxXLZdZYobJf%2BKtC3Pg86H3VshE7BybF%2FBk4QvTFLhndelUMOgubz4yhSG8U12q0%2BLnlf%2F62PHM6%2FILdYSlMW%2BMFOupdSk9CJCVBwCfTSC1TFjBxaZMAEENG2I%2FjB2vWv6is4KoKe2pLpyLT2jeUREg0XSeEPYKiDVOuNZYnNtJtq%2FHcV2DoIfJ8Hx8cOraxtoXgfWoVqDy6Ri5568ZvoPpruiIUrIUbHr7cEOST5YNRKApb48YTK2Y5aeXyHnPk%2FgagNBWGsue5NMptMpVLwj8lAX7J2o1Sk9pl9rVqBAbrQ6IqjFJvkGnjF01rKAFIaNBGO7aRTZnNxO8pvlAQiY89HH6QLhu7wbCqbR%2FXUs4%2FjWeVhSSVTl6rLxNZgQXAxYtvV8OFtNxl7kYH7G%2FRf5rOuzCKSF%2F5zo9HHFsawlvXXAubpQsmk6jh9nXy5xaqm7LSI9Fo8xeoQw%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: PHPSESSID=qaakku3npnh9gps52aui5sqt04; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYCVL3nLmXD6USxg580YghP4%2F%2Fo67hn8ywwtGN3C9tpUDY%2BgnGtLhlBz9%2FBpTEiym8LUtSN34ZXFwbEkRNkbwSgciiA%2Fw1xVYxOHfa%2BfP0nJhHhy016tBJ6BPdrwfeLA7pz35vfCRj4tJwOFCkwaPdt7fqJz2Vekx6Q%2BrVhhnLi%2Fn6P3YeSCvPveMn3BdMfA5gosVWlfPomZ%2BvCSJ02KUl4ofWSz1%2F8xyfImvbM4SAQENNNQ8FW0G2W0z5XTGTXSkBMDQmdzepD4Dg0OCirz8%2F%2Fss08mg8EcYlm0Bw%2BcNe6fxKVogqK08kVinoJ3VFJTk9ueWdJ4N05bTgM0YHfRhxRWmzNezvnYeJwKAdPs250qgLVYLW9X8kL3W526kqAzV90%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=oUeMEcwR8GexEGN3p1bdWiAEBNbHI2JPPCc6agj78r1Fzrb26Z%2F4HB9Ajp2jB4PEJdblmbbXpHqbknZGwWhiXM5e8d9JsPpddxl9xAYP2ZisHCocTEem30uAgR2XDs5RnQKBn%2FAF%2B73KhtYGw6AuNg58geiDAFVSiaoKtzchIoXoiPTkqPs7nbOgAzv%2FozFQVcnJIlaPlu%2B3li55M9wAvzDeqVIg9Adji0M8udZtHiFKBZCbwViOluWVMsY56lXvRhtTdChkF7%2B5hSy2AAVpGyublIpok1UnxibNsxPhm9RZVe1FAh0lu08eZLhkD8kIldMLnLkzl4AnFmBmskfpEjcGX08QXlDUSdiudRoj8Y3V%2F0F6qxyDBKqITqDm6Czwg%2ByNgW0sdMFgz3p895VrezwPoytHb%2Fqzn9ADeoWs6NivQzVC11DjY2vPGqxTUQUVOr95W%2FCYxU%2Bc5SjVSMI4Nw%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYCv7Lh%2BieOTsC%2Fmuj3Yrcqd2dRm7MDKMgfOF4LA0aYQiccH%2FWfHg4ucZrPzn2o42kKXUqwAm21tuGkhUKMU20Bj7fpG2LeLfJTThz0dQ6f7VFnhlPxD5XtudqLZ%2FU%2Fowkn9pwJi45QtyI3ueBcxYfoF9f0d5E0PRSpQ%2BcJWSroWF%2B%2BSFoHpePrqFNEAYfzNJwa7w4oX60Q7jUbd5TJGI%2FcgwIJOHdNXgPjGjK8ohQnBeOEAfpuywNJzob7m6DFmgOMKOacl3%2FNFrLaP%2BuzJuTXbSWiwww2WO5kDbi5I2lZ8t53r3cjh8h8Zkgu32b2pOT0mB4V7LkPYTPnBRgVvFKgkS%2Fj61iynpwtwWBGDWZYHP8nhR4OmsQHpPwnYI49QN%2FPkM2SrD%2Fs%2FoPp%2BG8yb%2F5GSjLvyKZRAb2eHT4qkmBm3vg%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYBlTVHWLuQwe153HaDJ23DiaHMMkyFbxPI%2BGpqqLp3VTJa3JbhtnOhZ%2FAG7gFNZGBGOv%2BQ1QaV0mFXQfMAh5Wp%2FXLMAPpB1A4eHjg9bWkI6FN6ZHrpLGzR5LwUfQKeF%2BJSGdKZaMU2zvYn5zMVx42ZxlxIUqS33FSAXfkuVmuTXmT2claK0n365crOeKcwB3SvBO%2BKXaUrYUfLRDSmmsR7VkIMh5P2aRZj0mp3bsnDN7bhVJXVHSETjYP0LMb%2Fk1rTx2xNVUAWV2N7jcRtHQnbPmpAJ3sfL4AHslxeEEfnHYU%2FdaUv6pB3lva7v6L2Vo9ugccQsJmDl%2FzIwPR26rOFNk7PnHI1rlbZRTEY%2FkYSd%2FgaOgy%2BhaxMvmdeQcFQGWHw%2BwlrLC3Lnrb0HeDbhKCjlDccTgy%2B9PLg6U22Et13dbA%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYDtv%2BcjkXiamIxPEmSIOfTwfWl1iiDqNCXfMkw1XhTXeVFzwFqq5GrZ2hgX3rQ%2Byqem5ZB6M1g2c4RYrDLuj7vBdgCCU4AaEO%2Fjz24B0S3ZWbFkDrDetuUihw41jkowckFz24qaNitB%2Bi9runbY6%2ByaO3emoF5GmYkG9A8yB1jZtadXnaxTj7y7nXBvwNhU9lMtz0NwPG10tQMbIXHtFpeR8%2BpKHjQRycfX8j2cVs9yVLfnETGXMkKmEiD6XPxWda0w58NzgVSyYr3kp4GK14NawnkjPCqwp5CKuBM6QtvnGe9UjmiyDTKm8i1msw8ibtFD8P6yjlHO8yTLbMDvL1jOLB45fAZgBmT4hkYhv7H2%2FIw8ee%2BGKQGlncxo2ttFhyvOegsFuvNZftSbcAUsc0%2BgLffsXT04X7QemI0y%2BlQ1zg%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYDb9exN%2FAYJrJRW6C6GuBt18maDUBmhY8FzyEBvc3fFcGtdOZXJV6tHzr5%2FhhbgC89%2BMC9CIHBu%2BLy3gGiSDvMMglhfxH%2F7oPuReTL%2Bxb3wEHIaAPswSG6trY39llrPTFx%2BeS%2FWXfF1bgAewvJS%2BsXQyWWaaoDGwPBUXF2z6GY2QiCjnZSPHBBesB1JXhcL2C8Iph0emwOz3CObAJKx2vB8%2F%2Bqw9MNNTVwxus81ZiOQ04QsedDaP2Vv3Ig8Bhi5kYzCWhZ6vlalqZf0w2%2FycvwSGaf0GJ3EnY3ExYCO1RYlLWWBWHUdR%2Fx9t%2FvW2cJDGnSl0xeaUBXZM%2Fx9jR5%2FEnLGpCcAaV7WSuYU6kvlzxxUm2l4awwtntKwWscyhlvJHHwrHFmI0R9PQsH0WnESYUv%2BVlWU5B4PNQw2geaS4%2FHW%2Fg%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYBAhK3XpnCEW6y%2FPCuTrKVWwM5P50gB%2BUlqdJkcNmAMbrVu1b9vtWWEk2wAJx60ctnyzGDO2yMCLE7e8qMFtnFZQ9BDPXPkVBGoN3rp7NN2cnof%2Bwt2hHx6N0BXc9Cx1u1bejnPqjA5dNDwiI5u2rs7RP5o7D9Fe1YS46IcSJTGkBo594GHdfJtiI13G%2BZ33xahgGh%2BGpBVwKi5TitLidpPhTBzh%2B0YujrJtIuuUHnEG7vxEJX6rmPrtQ9atQKTk04bb%2BhXNx7tXyJRnFpBFpeZA1Tw31jQ90%2FjTHMWgKiOrQkLmeN5oDu9Rs16Or8SV0k5R0UuqRbmAVj2jtSaYXOuaDcofVWpjvcFSMVyRQ3vEHvCcSxYg51Si7RIGiesCGfgH9PVwJAzu4MUIPa5fn2BOAKnK%2Fqw8auJPtnsYwCqyA%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYB9wUVwuWY20y3kh4kfomA8nA16rHfbaqz4RIJZ1YnY4WEPjHm%2BTswhGUQXBp9uHSC88NqsL4DEwmpfMbFovIwtxjvqEMhoz5L9FHp9LzUdp6NoC2X5JHtyYFiRQ3%2BLEpeYT4fqZdnhgzTWokSsOk0vfZcxS%2F72ASW6PHiRx%2BLItLqgzO7Ey%2BOTp5%2FY%2BZN6nhBy9Ayho9A9dfUANVhpV1XVSugEFRo3AQ7iboGY5KfEZUm3ZSv6%2FyF5R2RRjwp4%2BqFWhB%2BcVVe8KwSsi%2BdtXEj9aOiHkoJT1HChJkquxLCYIKp%2BWBdE6uUU447IU8%2FqwgABUUkKQQpM5MA4OXVJXPLCbfVqFHSHJ6pXuIE0OH2Y1SHovj%2BNH%2F%2F3zKc60VvoU67ZN5rfVspviNc%2BOtXshN44LjP%2BiNMA2cEShfgP%2FbwxwQ%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Set-Cookie: ci_session=4IKNjpoSQWXSbNV5aWxcr0ZF2dUbcX05IKDcs1LTaYBf07ldLm9%2FIIEaqu13QlQS9gNwNuvzkDYKbDh03BLkGWAyhcxLjmDLlDDmABD1RQaMsIoiiWdtd%2FIoEIzy2GJRzUDQXbbAkFdL%2BPzr422CL3OgNrgJpiwU8LTxykW36Xq8bQmm4ANtwpeDeQq2DJU3%2F5TIdavILMhFAnic4M79YD%2FMne%2BWM9aFB%2BxfIUFrfdfB7AnGSUr2DhPzw1J8TY8xJizPl5UexU9%2B1RgSASWY0HsaXiqNEqM97B%2B0aSOzF3SF20jKllWQA91FClRnSvX%2F2GA0TM1YVwfiHZgZYZRKb5rXjXMBrvlSccujpLrvhzzVZYhs%2B957kcZQJ4XCIf0yY2Cxxh8FLxpNPqzb9WiUEdctIR0pNgPfspTjyTD%2BRNCBvj1LkJS%2FEAsXs%2Bb83uzbgY4lacT8m7jTTHTuu6D3bQ%3D%3D; expires=Fri, 15-May-2020 23:26:58 GMT; Max-Age=43200; path=/; domain=.fitwhey.com
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 14970
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Strict-Transport-Security: max-age=16000000; includeSubDomains; preload;
Set-Cookie: SERVERID=s3; path=/

www.fitwhey.com - DNS Record Analysis

Domain Name Systes (DNS) translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of locating computer services and devices worldwide. There are total 13 DNS record(s) of fitwhey.com.
Host Type IP/Target TTL Extra Infomation
fitwhey.comA300
fitwhey.comMX300pri: 30
fitwhey.comMX300pri: 30
fitwhey.comMX300pri: 20
fitwhey.comMX300pri: 10
fitwhey.comMX300pri: 20
fitwhey.comMX300pri: 30
fitwhey.comMX300pri: 30
fitwhey.comNS86400
fitwhey.comNS86400
fitwhey.comSOA86400expire: 604800
serial: 2020960651
fitwhey.comTXT
v=spf1 mx ptr ip4:128.199.112.241 ip4:128.199.98.227 ip4:128.199.70.251 ip4:188.166.254.177 include:_spf.google.com include:mailgun.org include:sendloop-1.com ~all
300
fitwhey.comTXT
google-site-verification=lKCtNanOU1Ub7flnu65Blu6kv1sAcGNY_Q6LYzxyU7w
300