RU.PINTEREST.COM Recenzja strony internetowej

Informacje podstawowe

Tytuł witryny:
Server:
Unknown

Zindeksowane strony

Bing:
Google:

Informacje o stronie

Title:
Unknown
Długość: 0 znaków; Najlepsza długość: 10 ~ 60 znaków
Meta słowa kluczowe:
Unknown
Długość: 0 znaków; Najlepsza długość: 10 ~ 255 znaków
Metaopis:
Unknown
Długość: 0 znaków; Najlepsza długość: 50 ~ 160 znaków
H1 Tag:
Unknown
Długość: 0 znaków

Technologia witryny

Server:
Unknown
SSL Secure:
Available
robots.txt:
Mapa witryny XML:
Unavailable
Gzip Compress:
Unavailable
favicon.ico:

Analiza nagłówka HTTP

Pola nagłówka HTTP są składnikami nagłówka wiadomości żądań i odpowiedzi w protokole przesyłania hipertekstu (HTTP). Określają parametry działania transakcji HTTP. Pola nagłówka nie są wyświetlane bezpośrednio przez zwykłe przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itp. Poniżej znajdują się informacje o nagłówku HTTP witryny ru.pinterest.com:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
x-xss-protection: 1; mode=block
x-content-type-options: nosniff
strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
x-ua-compatible: IE=edge
reporting-endpoints: coop-endpoint="https://www.pinterest.com/_/_/coop_report/", coep-endpoint="https://www.pinterest.com/_/_/coep_report/"
cross-origin-opener-policy-report-only: same-origin; report-to="coop-endpoint"
cross-origin-embedder-policy-report-only: require-corp; report-to="coep-endpoint"
set-cookie: csrftoken=45d7620d0d257b68d2c704083ca955ee; path=/; expires=Thu, 08 May 2025 19:57:41 GMT; samesite=lax; secure
set-cookie: _pinterest_sess=TWc9PSY1WHU3VkNINTVZOE5rSWRmdlJsM202c1d3enBZT2RWTHhVSmhOanFLcW4yWkwvNVZ3ZlpkanN0OGVFZTIxNERyMEZRSDlOZ09EZDlPWGJNTFlpTHV4V0ZaU0NHZ0xwYzgvTi8xWDJKZThLdz0mOW40RnRlTkVnOWxzeEJhQzExTExQakxHU2NnPQ==; path=/; expires=Sat, 03 May 2025 19:57:41 GMT; domain=.pinterest.com; samesite=none; secure; httponly
set-cookie: _auth=0; path=/; expires=Sat, 03 May 2025 19:57:41 GMT; domain=.pinterest.com; secure; httponly
p3p: CP="This is not a P3P policy. See https://www.pinterest.com/_/_/help/articles/pinterest-and-p3p for more info."
content-security-policy: default-src 'self' blob: s.pinimg.com; font-src 'self' s.pinimg.com data: fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com use.typekit.net; style-src 'self' blob: 'unsafe-inline' data: *.pinimg.com *.pinterest.com accounts.google.com fonts.googleapis.com *.adyen.com *.adyenpayments.com; img-src blob: data: *; base-uri 'none'; connect-src 'self' blob: *.pinimg.com *.pinterest.com accounts.google.com *.adyen.com pinterest-salvador.s3.amazonaws.com *.adyenpayments.com *.facebook.com www.googleapis.com *.dropboxapi.com pinterest-aberdeen.s3.amazonaws.com pinterest-aberdeen.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-anaheim.s3.amazonaws.com pinterest-anaheim.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-hilo.s3.amazonaws.com pinterest-hilo.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-sim-toontown.s3.amazonaws.com pinterest-sim-toontown.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-media-upload.s3.amazonaws.com pinterest-media-upload.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-media-upload.s3-accelerate.amazonaws.com pinterest-media-upload.s3-accelerate.us-east-1.amazonaws.com pinterest-milwaukee.s3.amazonaws.com pinterest-milwaukee.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-poughkeepsie.s3.amazonaws.com pinterest-poughkeepsie.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-waterloo.s3.amazonaws.com pinterest-waterloo.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-plymouth.s3.amazonaws.com pinterest-plymouth.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-salvador.s3.us-east-1.amazonaws.com *.cedexis.com *.cedexis-radar.net *.tvpixel.com api.pinadmin.com *.live-video.net https://*.daily.co https://*.pluot.blue wss://*.wss.daily.co; form-action 'self' *.adyen.com *.sofort.com *.adyenpayments.com; frame-src 'self' *.pinimg.com *.pinterest.com *.adyen.com static-sandbox.dlocal.com static.dlocal.com *.google.com *.facebook.com www.recaptcha.net pinterest-hilo.s3.amazonaws.com pinterest-hilo.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-sim-toontown.s3.amazonaws.com pinterest-sim-toontown.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-milwaukee.s3.amazonaws.com pinterest-milwaukee.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-waterloo.s3.amazonaws.com pinterest-waterloo.s3.us-east-1.amazonaws.com pinterest-tolu.s3.amazonaws.com *.pinterdev.com content.googleapis.com *.youtube.com *.ytimg.com player.vimeo.com calendly.com vine.co bid.g.doubleclick.net *.fls.doubleclick.net pinlogs.s3.amazonaws.com pinlogs.s3.us-east-1.amazonaws.com advertising-delivery-metric-reports.s3.amazonaws.com advertising-delivery-metric-reports.s3.us-east-1.amazonaws.com servedby.flashtalking.com pinterest-uk.admo.tv pinterest-uk-web.admo.tv fbrpc://call *.linkedin.com px.ads.linkedin.com; media-src 'self' blob: data: *.pinimg.com *.live-video.net; object-src 'self'; script-src 'nonce-eb1d36755337b75eb990aa1c4293058f' 'strict-dynamic' 'self' blob: 'unsafe-inline' *.pinimg.com *.pinterest.com *.adyen.com js.dlocal.com js-sandbox.dlocal.com static-sandbox.dlocal.com static.dlocal.com *.adyenpayments.com 'report-sample' *.google.com connect.facebook.net *.google-analytics.com *.facebook.com *.googleadservices.com *.doubleclick.net *.googletagmanager.com radar.cedexis.com *.cedexis-test.com www.gstatic.com/recaptcha/ www.gstatic.cn/recaptcha/ www.recaptcha.net 'wasm-unsafe-eval'; worker-src 'self' blob: 'unsafe-inline'; report-uri /_/_/csp_report/?rid=1012632684782320; frame-ancestors 'self' , script-src 'self' blob: 'unsafe-inline' *.pinimg.com *.pinterest.com *.adyen.com js.dlocal.com js-sandbox.dlocal.com static-sandbox.dlocal.com static.dlocal.com *.adyenpayments.com 'report-sample' *.google.com connect.facebook.net *.google-analytics.com *.facebook.com *.googleadservices.com *.doubleclick.net *.googletagmanager.com radar.cedexis.com *.cedexis-test.com www.gstatic.com/recaptcha/ www.gstatic.cn/recaptcha/ www.recaptcha.net 'wasm-unsafe-eval'; report-uri /_/_/csp_report/?rid=1012632684782320
content-security-policy-report-only: img-src 'self' blob: data: *.pinimg.com *.pinterest.com *.google.com *.facebook.com *.cedexis.com *.cedexis-test.com *.citrix.com *.tvpixel.com; report-uri /_/_/csp_report/?reportonly
x-frame-options: SAMEORIGIN
origin-trial: AvlUIFJouPpJAKljRGh7EnYm2Brnx/eu51h39Z7p11vbzNlw2YhkUhxvxZdkS709VlGGNw4Gcg/a9mAzHDrEcQ0AAAB5eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL3BpbnRlcmVzdC5jb206NDQzIiwiZmVhdHVyZSI6IlNlbmRGdWxsVXNlckFnZW50QWZ0ZXJSZWR1Y3Rpb24iLCJleHBpcnkiOjE2ODQ4ODYzOTksImlzU3ViZG9tYWluIjp0cnVlfQ==
accept-ch: Sec-CH-UA-Full,Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Model,Sec-CH-UA-Platform-Version
content-type: text/html; charset=utf-8
link: ; rel=preconnect; crossorigin=anonymous, ; rel=preconnect; crossorigin=anonymous, ; rel=preconnect; crossorigin=anonymous
x-envoy-upstream-service-time: 210
content-encoding: br
referrer-policy: origin
set-cookie: _routing_id="d4f9c0a4-d7eb-4e42-8d71-348d5f33b499"; Max-Age=86400; Path=/; HttpOnly
x-pinterest-rid: 1012632684782320
Date: Wed, 08 May 2024 19:57:41 GMT
Vary: User-Agent, Accept-Encoding
X-CDN: fastly
alt-svc: h3=":443";ma=600
Pinterest-Generated-By: coreapp-webapp-prod-0a03ee9f
Pinterest-Version: 250f46b
transfer-encoding: chunked

Analiza rekordu DNS

System nazw domen (DNS) tłumaczy łatwo zapamiętane nazwy domen na numeryczne adresy IP potrzebne do lokalizacji usług i urządzeń komputerowych na całym świecie. W pinterest.com jest łącznie 35 rekordów DNS pinterest.com.
Host Type IP/Cel TTL Extra Infomation
pinterest.comA298
pinterest.comA298
pinterest.comA298
pinterest.comA298
pinterest.comNS3529
pinterest.comNS3529
pinterest.comNS3529
pinterest.comNS3529
pinterest.comSOA21600expire: 604800
serial: 1658264869
pinterest.comMX79pri: 1
pinterest.comMX79pri: 10
pinterest.comMX79pri: 10
pinterest.comMX79pri: 5
pinterest.comMX79pri: 5
pinterest.comTXT
MS=ms18016700
3600
pinterest.comTXT
ZOOM_verify_noGVfZnQStK_Xkext4FibQ
3600
pinterest.comTXT
apple-domain-verification=fR4SkeFsfvTQqwcL
3600
pinterest.comTXT
atlassian-domain-verification=VvwbKGkKpnJiNIesXRcvnY12kzfIjT/wvmUb20l7mKjTN9IseYMUKstqdhwnSe59
3600
pinterest.comTXT
browserstack-domain-verification=b57d2484-2df5-41d4-9b7e-5e8fed11b781
3600
pinterest.comTXT
canva-site-verification=a6iVl7OoKkmq61eoJl2EXQ
3600
pinterest.comTXT
dcao2catgy34x.cloudfront.net
3600
pinterest.comTXT
docker-verification=b02df65b-3c5d-4537-b019-4537f40d5d6e
3600
pinterest.comTXT
docusign=181669b6-686c-408b-ac15-076711ffc372
3600
pinterest.comTXT
docusign=7247a7f7-68c2-4f62-bb95-06c52d85d646
3600
pinterest.comTXT
facebook-domain-verification=2pkj9rox53bgoy96jten5vrid77mv7
3600
pinterest.comTXT
google-site-verification=NL3G6_2q9FrmNnriQD18LIAVfmthnoRMIatQzD_MhTI
3600
pinterest.comTXT
google-site-verification=ROV7s4DFtQ5T6mqp_PnThPrA3J8cLSSfIvmDJCcM-Rk
3600
pinterest.comTXT
happeo-site-verification=38d7bd5177a34890878877d099afe22f
3600
pinterest.comTXT
loom-verification=9088334975
3600
pinterest.comTXT
mgverify=a37224d064fb37fa047c67fecac02932e7cdc68e4a12addcb9762e52efa7c1f1
3600
pinterest.comTXT
miro-verification=8739d427e9a419960e9fbb1f86941c3b74e47415
3600
pinterest.comTXT
v=spf1 redirect=_spf.pinterest.com
3600
pinterest.comTXT
yandex-verification: 9448cd71fe506a76
3600
pinterest.comTXT
ykrb8zd302w7bzwt0p0mvswpjt2yf2rh
3600
pinterest.comTXT
zv55xqqhcb3vbd305r15h30v4qdhvgh3
3600