muare.vn 网站分析

muare.vn - 基本信息

域名年龄:
13 年 8 月
Archive.org 首次缓存:
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Alexa 流量排名:
服务器:
Zamba VCCorp
国家或地区:
城市:

muare.vn - 搜索引擎收录信息

360:
百度:
Bing:
Google:
搜狗:
Yandex:

muare.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
WOT:
Norton 安全网站:

muare.vn - 社交网络(SNS)分析

Delicious:
未知
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
未知
Google Plus Likes:
0

muare.vn - 页面信息

标题:
Mua bán Muare.vn | Trang thông tin cộng đồng rao vặt nhanh và cập nhật 24h
长度: 74 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
muare.vn, Thời trang, Điện thoại, Máy tính bảng, Thiết bị văn phòng, Điện tử, Kỹ thuật số, Dịch vụ, Điện lạnh, Du lịch, Ô tô, Xe máy, Nhà đất, Nội thất, Rao vặt, Sim số giá rẻ nhất
长度: 180 字符
Meta 描述信息:
Trang thông tin cộng đồng rao vặt nhanh và cập nhật 24h, Thời trang, Điện thoại, Máy tính bảng, Thiết bị văn phòng, Điện tử, Kỹ thuật số, Dịch vụ, Điện lạnh, Du lịch, Ô tô, Xe máy, Nhà đất, Nội thất, Rao vặt, Sim số giá rẻ nhất
长度: 227 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Sản Phẩm Độc Đáo
长度: 16 字符
内部链接:
172 (6 nofollow)
外部链接:
5 (2 nofollow)

muare.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析图:
全球日均排名趋势
(6 个月)
全球日均排名趋势
(2 年)
日均用户页面浏览数 日均访问 搜索引擎访客
全球日均排名趋势 (6 个月): muare.vn 全球日均排名趋势 (2 年): muare.vn 日均用户页面浏览数: muare.vn 日均访问 (每百万): muare.vn 搜索引擎访客 (百分比): muare.vn
全球日均排名趋势 (6 个月): muare.vn
Compete 独立IP浏览量:
Compete 独立IP浏览量: muare.vn

muare.vn - 建站技术

服务器:
Zamba VCCorp
SSL 安全:
有效
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
Favicon.ico:

muare.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 muare.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: no-cache
Content-length: 0
Location: https://muare.vn/
Connection: close

HTTP/1.1 200 OK
date: Fri, 29 May 2020 16:47:58 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
transfer-encoding: chunked
cache-control: no-cache, private
set-cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InZHN01TQVI2Rmh2RDVFUGpGM2NWbmc9PSIsInZhbHVlIjoicmpNVjB4MDhiY0M3YzRUcERFYTA5Z1E0cHRLRlMzOEdsYk1oekFZWXk3SDdwM1VQZk1xVkt4c2Q3TnFVMUFHa3ZHZUt5WCt6ckZOVHgyNTR5RTNYMGc9PSIsIm1hYyI6IjYxYWRmYmRiOTNjYTgyOWVlOGRiNTUxNDQwYzhiZTU4YjlmN2FmMDk2NzY5NWRjYTc3MDE1NzM4OGIzNzZlYTgifQ%3D%3D; expires=Fri, 23-Jul-2021 16:47:58 GMT; Max-Age=36288000; path=/; domain=muare.vn
set-cookie: muare_session=eyJpdiI6Ilo3cDNSNmlCY2ZhR2ZUSUNkbWJzQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiRlRZUG1YSGwxTVBcL25NWUtkb082SGJcL09JRjcrcnlsQVwvNmRzR3BzNWhiWEpHd0NlRHdGNVVIZE5MWXlKUDNrQU5MVXNTOUZpMEl5eFdZYVY3MUFScVE9PSIsIm1hYyI6ImYzMGY0MTNhZGU2ZTAzMjAzZmI4OWFmYWQ0NjFiYjM3NWRlY2U2MzIxNWU0YjFiNTQ3MDk3NDIxZmE2MzM2ZjIifQ%3D%3D; expires=Fri, 23-Jul-2021 16:47:58 GMT; Max-Age=36288000; path=/; domain=muare.vn; HttpOnly
set-cookie: my_location=1; expires=Sun, 28-Jun-2020 16:47:58 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=muare.vn; HttpOnly
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Accept,Authorization,Cache-Control,Content-Type,DNT,If-Modified-Since,Keep-Alive,Origin,User-Agent,X-Mx-ReqToken,X-Requested-With
access-control-allow-methods: GET, POST, PUT
content-encoding: gzip
server: Zamba VCCorp
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload;

muare.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。muare.vn 当前共有 13 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
muare.vnA3599
muare.vnMX3600pri: 30
muare.vnMX3600pri: 20
muare.vnMX3600pri: 10
muare.vnMX3600pri: 30
muare.vnMX3600pri: 20
muare.vnMX3600pri: 30
muare.vnMX3600pri: 30
muare.vnNS3598
muare.vnNS3598
muare.vnNS3598
muare.vnSOA
mname: ns8.synerfy.vn
rname: hostmaster
3600expire: 86400
serial: 120
muare.vnTXT
v=spf1 include:sting.smtp.vn -all
3600