rongmotamhon.net 网站分析

rongmotamhon.net - 基本信息

域名年龄:
11 年 7 月
Archive.org 首次缓存:
robots.txt:
不可用
XML 站点地图:
不可用
Alexa 流量排名:
服务器:
nginx/1.14.0 (Ubuntu)
国家或地区:
城市:

rongmotamhon.net - 搜索引擎收录信息

360:
百度:
Bing:
Google:
搜狗:
Yandex:

rongmotamhon.net - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
WOT:
Norton 安全网站:

rongmotamhon.net - 社交网络(SNS)分析

Delicious:
未知
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
未知
Google Plus Likes:
0

rongmotamhon.net - 页面信息

标题:
Liên Phật Hội - Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống
长度: 62 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
未知
长度: 0 字符
Meta 描述信息:
Thư viện sách Phật học, kinh điển Nam truyền, Bắc truyền, kinh điển Việt dịch, được thực hiện hoàn toàn phi thương mại, nhằm mục đích phụng sự cộng đồng.
长度: 153 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Liên Phật Hội - Liên kết và phụng sự - Trang Anh ngữ: United Buddhist Foundation Đăng nhập / Ghi danh
长度: 113 字符
内部链接:
7 (0 nofollow)
外部链接:
93 (9 nofollow)

rongmotamhon.net - 流量排名分析

Alexa 流量分析图:
全球日均排名趋势
(6 个月)
全球日均排名趋势
(2 年)
日均用户页面浏览数 日均访问 搜索引擎访客
全球日均排名趋势 (6 个月): rongmotamhon.net 全球日均排名趋势 (2 年): rongmotamhon.net 日均用户页面浏览数: rongmotamhon.net 日均访问 (每百万): rongmotamhon.net 搜索引擎访客 (百分比): rongmotamhon.net
全球日均排名趋势 (6 个月): rongmotamhon.net
Compete 独立IP浏览量:
Compete 独立IP浏览量: rongmotamhon.net

rongmotamhon.net - 建站技术

服务器:
nginx/1.14.0 (Ubuntu)
SSL 安全:
有效
robots.txt:
不可用
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
Favicon.ico:
不可用

rongmotamhon.net - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 rongmotamhon.net 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Date: Sat, 13 Jun 2020 15:12:50 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 194
Connection: keep-alive
Location: https://www.rongmotamhon.net/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Date: Sat, 13 Jun 2020 15:12:51 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: _counter=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0
Set-Cookie: _PAGES[]=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0
Set-Cookie: _counter=1; expires=Mon, 13-Jul-2020 15:12:51 GMT; Max-Age=2592000
Set-Cookie: _PAGES[1]=266; expires=Mon, 13-Jul-2020 15:12:51 GMT; Max-Age=2592000
Set-Cookie: tt=1
Set-Cookie: tt=1
Set-Cookie: _PAGES[1]=137; expires=Mon, 13-Jul-2020 15:12:51 GMT; Max-Age=2592000
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
Content-Encoding: gzip

rongmotamhon.net - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。rongmotamhon.net 当前共有 11 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
rongmotamhon.netA300
rongmotamhon.netMX300pri: 5
rongmotamhon.netMX300pri: 5
rongmotamhon.netMX300pri: 10
rongmotamhon.netMX300pri: 1
rongmotamhon.netMX300pri: 10
rongmotamhon.netNS300
rongmotamhon.netNS300
rongmotamhon.netNS300
rongmotamhon.netNS300
rongmotamhon.netSOA86400expire: 604800
serial: 2016052202