www.kinhtenongthon.com.vn 网站分析

www.kinhtenongthon.com.vn - 基本信息

域名年龄:
14 年 1 月
Archive.org 首次缓存:
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Alexa 流量排名:
服务器:
nginx
国家或地区:
城市:

www.kinhtenongthon.com.vn - 搜索引擎收录信息

360:
百度:
Bing:
Google:
搜狗:
Yandex:

www.kinhtenongthon.com.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
WOT:
Norton 安全网站:

www.kinhtenongthon.com.vn - 社交网络(SNS)分析

Delicious:
未知
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
未知
Google Plus Likes:
0

www.kinhtenongthon.com.vn - 页面信息

标题:
Kinh tế Nông thôn - Blog sức khỏe sinh lý, bệnh về thận và đường hô hấp
长度: 71 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
Tin tức nông nghiệp, nông thôn, Báo Kinh tế nông thôn, thị trường nông sản, diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới, khuyến nông, kinh tế trang trại, an ninh, trật tự, xóa nghèo làm giàu
长度: 203 字符
Meta 描述信息:
Blog sức khỏe sinh lý, bệnh về thận và đường hô hấp
长度: 51 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Báo điện tử Kinh tế nông thôn
长度: 29 字符
内部链接:
1 (0 nofollow)
外部链接:
70 (0 nofollow)

www.kinhtenongthon.com.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析图:
全球日均排名趋势
(6 个月)
全球日均排名趋势
(2 年)
日均用户页面浏览数 日均访问 搜索引擎访客
全球日均排名趋势 (6 个月): www.kinhtenongthon.com.vn 全球日均排名趋势 (2 年): www.kinhtenongthon.com.vn 日均用户页面浏览数: www.kinhtenongthon.com.vn 日均访问 (每百万): www.kinhtenongthon.com.vn 搜索引擎访客 (百分比): www.kinhtenongthon.com.vn
全球日均排名趋势 (6 个月): www.kinhtenongthon.com.vn
Compete 独立IP浏览量:
Compete 独立IP浏览量: www.kinhtenongthon.com.vn

www.kinhtenongthon.com.vn - 建站技术

服务器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
Favicon.ico:
不可用

www.kinhtenongthon.com.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 www.kinhtenongthon.com.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Sun, 31 May 2020 10:39:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
X-Powered-By: PHP/7.2.28
X-Redirect-By: WordPress
Location: https://www.kinhtenongthon.com.vn/
Cache-Control: max-age=0
Expires: Sun, 31 May 2020 10:39:37 GMT

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Sun, 31 May 2020 10:39:39 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
X-Powered-By: PHP/7.2.28
X-Redirect-By: WordPress
Location: https://kinhtenongthon.com.vn/
Cache-Control: max-age=0
Expires: Sun, 31 May 2020 10:39:39 GMT

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 31 May 2020 10:39:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 40088
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
X-Powered-By: PHP/7.2.28
Last-Modified: Sun, 31 May 2020 04:10:35 GMT
Cache-Control: max-age=0
Expires: Sun, 31 May 2020 10:39:40 GMT
Content-Encoding: gzip

www.kinhtenongthon.com.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。kinhtenongthon.com.vn 当前共有 10 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
kinhtenongthon.com.vnA7200
kinhtenongthon.com.vnMX7200pri: 10
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnNS7198
kinhtenongthon.com.vnSOA7200expire: 2419200
serial: 1445223661