hocmai.vn 網站分析

hocmai.vn - 基本信息

hocmai.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

hocmai.vn - 頁面信息

標題:
Học trực tuyến - Hệ thống giáo dục HOCMAI
長度: 41 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
Học trực tuyến, luyện thi, luyện thi trực tuyến, ôn thi đại học, luyện thi đại học, thi thử đại học, luyện thi cấp tốc, đề thi thử đại học
長度: 138 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Dịch vụ học qua mạng với các chương trình ôn, luyện thi, thi thử đại học trực tuyến, dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học
長度: 151 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
未知
長度: 0 字元
內部鏈接:
196 (0 nofollow)
外部鏈接:
17 (0 nofollow)

hocmai.vn - 建站技術

服務器:
nginx
SSL 安全:
有效
robots.txt:
XML 站點地圖:
有效
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:

hocmai.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站hocmai.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sat, 13 Jun 2020 16:38:21 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: home_hocmai_session=a%3A5%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22af0e254cef694f5cba47f2e5e020b306%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A15%3A%22173.255.235.216%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A109%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F36.0.1985.125+Safari%2F537.36%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bi%3A1592066301%3Bs%3A9%3A%22user_data%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3B%7D600146c38695dfc29e50e21e782e0314; expires=Sat, 13-Jun-2020 18:38:21 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: home_hocmai_session=a%3A4%3A%7Bs%3A10%3A%22session_id%22%3Bs%3A32%3A%22af0e254cef694f5cba47f2e5e020b306%22%3Bs%3A10%3A%22ip_address%22%3Bs%3A15%3A%22173.255.235.216%22%3Bs%3A10%3A%22user_agent%22%3Bs%3A109%3A%22Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F36.0.1985.125+Safari%2F537.36%22%3Bs%3A13%3A%22last_activity%22%3Bi%3A1592066301%3B%7D2cc10d2ab0677a730d2cd8ebe6a2afb3; expires=Sat, 13-Jun-2020 18:38:21 GMT; Max-Age=7200; path=/
Expires: Sat, 13 Jun 2020 16:38:20 GMT
Cache-Control: no-cache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; preload
Public-Key-Pins: pin-sha256="8ekw6hayK22e9kUFJEE+oCzsyqPhPZ28j5xxwe7YPGA="; pin-sha256="M+8potTQEWhMg7WMCJ+XhgJZMGk0T/lA0Y3hTEk6eak="; pin-sha256="2Oh3k7kEkwxRJGuCAuFlE6LP9ovvsvAso7ojuUwu390="; pin-sha256="Bjoncb1T8jbYZbf3FgVIDibJOSQ0jyNAOjKQrDH3Ejk="; max-age=2592000;
Access-Control-Allow-Headers: *
Access-Control-Expose-Headers: Server,range,Content-Length,Content-Range
Access-Control-Allow-Methods: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Encoding: gzip

hocmai.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 hocmai.vn 當前共有 14 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
hocmai.vnA360
hocmai.vnMX360pri: 30
hocmai.vnMX360pri: 30
hocmai.vnMX360pri: 10
hocmai.vnMX360pri: 20
hocmai.vnMX360pri: 30
hocmai.vnMX360pri: 30
hocmai.vnMX360pri: 20
hocmai.vnNS360
hocmai.vnNS360
hocmai.vnNS360
hocmai.vnSOA360expire: 1209600
serial: 2016083085
hocmai.vnTXT
v=spf1 include:_spf.hocmai.vn include:_spf.google.com ~all
360
hocmai.vnTXT
google-site-verification=4j3Q24rYnXYsGkcDTJdD8o6UxaRp7OiMsEfYDE2v01o
360