oeval.com 網站分析

oeval.com - 基本信息

服務器:
Apache/2.2.15 (CentOS)

oeval.com - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

oeval.com - 頁面信息

標題:
Các thông tin thị trường chứng khoán mới nhất
長度: 45 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
Các thông tin thị trường chứng khoán mới nhất
長度: 45 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
thị trường chứng khoán, hủy niêm yết, giá cổ phiếu, cổ phiếu STB, Sacombank, chuyển sàn, đổi mã chứng khoán, dương công minh ...
長度: 128 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
Các thông tin thị trường chứng khoán mới nhất
長度: 45 字元

oeval.com - 建站技術

服務器:
Apache/2.2.15 (CentOS)
伺服器 Apache 的版本號為 2.2.15。為了伺服器安全,我們建議您隱藏伺服器軟件的版本信息。 更多詳情»
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
不可用
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:

oeval.com - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站oeval.com 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 26 Jun 2020 06:40:18 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
X-Powered-By: PHP/5.6.40
Set-Cookie: vb_sessionhash=5287f5ef112bdf2df1ab69a9c4e09312; path=/; HttpOnly
Set-Cookie: vb_lastvisit=1593153618; expires=Sat, 26-Jun-2021 06:40:18 GMT; Max-Age=31536000; path=/
Set-Cookie: vb_lastactivity=0; expires=Sat, 26-Jun-2021 06:40:18 GMT; Max-Age=31536000; path=/
Cache-Control: private, must-revalidate
Pragma: private
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 14397
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

oeval.com - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 oeval.com 當前共有 4 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
oeval.comA360
oeval.comNS360
oeval.comNS360
oeval.comSOA360expire: 604800
serial: 2015072801