tailieuhoctap.vn 網站分析

tailieuhoctap.vn - 基本信息

tailieuhoctap.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

tailieuhoctap.vn - 頁面信息

標題:
Tải tài liệu học tập miễn phí | Tailieuhoctap.vn
長度: 48 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
Tài liệu, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu miễn phí, tai lieu, tai lieu hoc tap, tai lieu hay, tai lieu mien phi, slider bài giảng, bài tập, đề thi thử, luận văn, đề tài tham khảo, tailieuhoctap
長度: 202 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Download miễn phí hàng ngàn tài liệu học tập chọn lọc,phục vụ SV: đề thi, bài tập, đồ án, luận văn, giáo trình, ebook, slide bài giảng.. không cần đăng ký.
長度: 155 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
未知
長度: 0 字元
內部鏈接:
83 (0 nofollow)
外部鏈接:
13 (3 nofollow)

tailieuhoctap.vn - 建站技術

服務器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站點地圖:
有效
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:
不可用

tailieuhoctap.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站tailieuhoctap.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 01 Jun 2020 17:48:08 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.6.29
Set-Cookie: 7ae8408aa85f757519643aa5257ee9ad=76gel8830vi9l5ndip9kbkivd5; path=/
Set-Cookie: chi_tiet_tai_lieu_tpl=chi_tiet_tai_lieu; expires=Sat, 22-May-2021 17:48:06 GMT; Max-Age=30672000; path=/
P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Expires:
Cache-Control: private
Content-Encoding: gzip
X-Content-Encoded-By: Joomla! 2.5
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff

tailieuhoctap.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 tailieuhoctap.vn 當前共有 13 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
tailieuhoctap.vnA360
tailieuhoctap.vnMX360pri: 5
tailieuhoctap.vnMX360pri: 5
tailieuhoctap.vnMX360pri: 10
tailieuhoctap.vnMX360pri: 10
tailieuhoctap.vnMX360pri: 1
tailieuhoctap.vnMX360pri: 10
tailieuhoctap.vnMX360pri: 10
tailieuhoctap.vnNS359
tailieuhoctap.vnNS359
tailieuhoctap.vnNS359
tailieuhoctap.vnSOA360expire: 604800
serial: 2015101903
tailieuhoctap.vnTXT
google-site-verification=3w2RdudCDfGa-VBc0IuvMy2z_6nDAwGYFELWzdwHFbg
360