muachung.vn 网站分析

muachung.vn - 基本信息

muachung.vn - 搜索引擎收录信息

百度:
Bing:
Google:

muachung.vn - 页面信息

标题:
Website đang nâng cấp - Muachung giá rẻ | Muachung.vn
长度: 53 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
Muachung, groupon, giam gia, khuyen mai
长度: 39 字符; 最佳长度: 10 ~ 255 字符
Meta 描述信息:
Cùng nhau mua sắm, giảm giá bất ngờ, vui chưa từng có!
长度: 54 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Website hiện tại đang được nâng cấp
长度: 35 字符
内部链接:
1 (0 nofollow)
外部链接:
0 (0 nofollow)

muachung.vn - 建站技术

服务器:
Zamba VCCorp
SSL 安全:
有效
robots.txt:
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
有效
favicon.ico:

muachung.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 muachung.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: no-cache
Content-length: 0
Location: https://muachung.vn/
Connection: close

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Date: Fri, 29 May 2020 16:24:53 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: PHPSESSID=tl3ks4avk12i6tt2gec2l8u973; path=/; domain=.muachung.vn
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Location: https://muachung.vn/offline.htm
Server: Zamba VCCorp
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 29 May 2020 16:24:56 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Last-Modified: Wed, 21 Aug 2019 09:37:46 GMT
ETag: W/"5d5d10ea-a91"
Server: Zamba VCCorp
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Encoding: gzip

muachung.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。muachung.vn 当前共有 13 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
muachung.vnA3600
muachung.vnMX3600pri: 20
muachung.vnMX3600pri: 30
muachung.vnMX3600pri: 30
muachung.vnMX3600pri: 10
muachung.vnMX3600pri: 20
muachung.vnNS3598
muachung.vnNS3598
muachung.vnNS3598
muachung.vnSOA
mname: ns8.synerfy.vn
rname: hostmaster
3600expire: 86400
serial: 69
muachung.vnTXT
google-site-verification=pg_wflObVvRXDF6u2WNcN5Z9T2VYMvsUrM__76sC4nw
3600
muachung.vnTXT
v=spf1 include:sting.smtp.vn -all
3600
muachung.vnTXT
google-site-verification=0E-5mpbcYXiqFZo9NWspMGr15IHthK4Iv-0YPSfYY8I
3600