muachung.vn 網站分析

muachung.vn - 基本信息

muachung.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

muachung.vn - 頁面信息

標題:
Website đang nâng cấp - Muachung giá rẻ | Muachung.vn
長度: 53 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
Muachung, groupon, giam gia, khuyen mai
長度: 39 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Cùng nhau mua sắm, giảm giá bất ngờ, vui chưa từng có!
長度: 54 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
Website hiện tại đang được nâng cấp
長度: 35 字元
內部鏈接:
1 (0 nofollow)
外部鏈接:
0 (0 nofollow)

muachung.vn - 建站技術

服務器:
Zamba VCCorp
SSL 安全:
有效
robots.txt:
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:

muachung.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站muachung.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Date: Fri, 29 May 2020 16:23:54 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Set-Cookie: PHPSESSID=8s0j1vsk91o0vu3i6ockqgqtv0; path=/; domain=.muachung.vn
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Location: https://muachung.vn/offline.htm
Server: Zamba VCCorp
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 29 May 2020 16:23:57 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Last-Modified: Wed, 21 Aug 2019 09:37:46 GMT
ETag: W/"5d5d10ea-a91"
Server: Zamba VCCorp
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Encoding: gzip

muachung.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 muachung.vn 當前共有 13 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
muachung.vnA3600
muachung.vnMX3600pri: 20
muachung.vnMX3600pri: 30
muachung.vnMX3600pri: 30
muachung.vnMX3600pri: 10
muachung.vnMX3600pri: 20
muachung.vnNS3598
muachung.vnNS3598
muachung.vnNS3598
muachung.vnSOA
mname: ns8.synerfy.vn
rname: hostmaster
3600expire: 86400
serial: 69
muachung.vnTXT
google-site-verification=pg_wflObVvRXDF6u2WNcN5Z9T2VYMvsUrM__76sC4nw
3600
muachung.vnTXT
v=spf1 include:sting.smtp.vn -all
3600
muachung.vnTXT
google-site-verification=0E-5mpbcYXiqFZo9NWspMGr15IHthK4Iv-0YPSfYY8I
3600