quangbaweb.edu.vn 网站分析

quangbaweb.edu.vn - 基本信息

域名年龄:
8 年 11 月
Archive.org 首次缓存:
robots.txt:
XML 站点地图:
有效
Alexa 流量排名:
服务器:
nginx
国家或地区:
城市:

quangbaweb.edu.vn - 搜索引擎收录信息

360:
百度:
Bing:
Google:
搜狗:
Yandex:

quangbaweb.edu.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
WOT:
Norton 安全网站:

quangbaweb.edu.vn - 社交网络(SNS)分析

Delicious:
0
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
0
Google Plus Likes:
0

quangbaweb.edu.vn - 页面信息

标题:
Diễn đàn học SEO - Quảng Bá Web kiếm tiền kể cả khi đi du lịch
长度: 62 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
seo, dien dan seo, quảng bá web, quang ba web, diễn đàn seo, diễn đàn quảng bá web
长度: 82 字符
Meta 描述信息:
Diễn đàn SEO Việt với sự góp mặt của nhiều chuyên gia về về lĩnh vực SEO - Digital Marketing sẽ giúp bạn gia tăng thứ hạng nhanh chóng
长度: 134 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Diễn đàn học SEO - Quảng Bá Web kiếm tiền kể cả khi đi du lịch
长度: 62 字符
内部链接:
288 (6 nofollow)
外部链接:
29 (3 nofollow)

quangbaweb.edu.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析图:
全球日均排名趋势
(6 个月)
全球日均排名趋势
(2 年)
日均用户页面浏览数 日均访问 搜索引擎访客
全球日均排名趋势 (6 个月): quangbaweb.edu.vn 全球日均排名趋势 (2 年): quangbaweb.edu.vn 日均用户页面浏览数: quangbaweb.edu.vn 日均访问 (每百万): quangbaweb.edu.vn 搜索引擎访客 (百分比): quangbaweb.edu.vn
全球日均排名趋势 (6 个月): quangbaweb.edu.vn
Compete 独立IP浏览量:
Compete 独立IP浏览量: quangbaweb.edu.vn

quangbaweb.edu.vn - 建站技术

服务器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站点地图:
有效
Gzip 压缩:
有效
Favicon.ico:

quangbaweb.edu.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 quangbaweb.edu.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 04 Jun 2020 00:00:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 46201
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-Powered-By: PHP/5.4.34
Set-Cookie: bb_sessionhash=a9dfe12e72740af7d9cb591f330645f9; path=/; HttpOnly
Set-Cookie: bb_lastvisit=1591228843; expires=Fri, 04-Jun-2021 00:00:43 GMT; path=/
Set-Cookie: bb_lastactivity=0; expires=Fri, 04-Jun-2021 00:00:43 GMT; path=/
Cache-Control: private
Pragma: private
Content-Encoding: gzip

quangbaweb.edu.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。quangbaweb.edu.vn 当前共有 14 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
quangbaweb.edu.vnA300
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 20
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 10
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 20
quangbaweb.edu.vnNS86400
quangbaweb.edu.vnNS86400
quangbaweb.edu.vnSOA86400expire: 604800
serial: 2018450882
quangbaweb.edu.vnTXT
google-site-verification=tNJnBSZLjvOEWG4BHGUmqhe8HaSoFJkj7FlV99LMBzk
300
quangbaweb.edu.vnTXT
google-site-verification=Ei6TJ2oMksw_2dPjB4khiKMzv4ihkrG25c3pfa2VdJE
300
quangbaweb.edu.vnTXT
v=DKIM1; g=*; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCN+woTrw8SvU2PWWEynQSzWbk+H1m3+p9gWszO 1M30gOAXbIW0wfoYDOSgHft0zPR5BNk7Jk7Il7NcYBExdWQhqC3nLuTX81U6mktypfRa4Bx8yazx 70CvMGovvWgt6Zqq194mzbWNbEEEN9uJDRY/krem8cAq+LgjOPAEB1gkKwIDAQAB
300