quangbaweb.edu.vn 網站分析

quangbaweb.edu.vn - 基本信息

域名年齡:
8 年 11 月
Archive.org 首次緩存:
robots.txt:
XML 站點地圖:
有效
Alexa 流量排名:
服務器:
nginx
國家或地區:
城市:

quangbaweb.edu.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:
Yandex:

quangbaweb.edu.vn - 安全分析

McAfee SiteAdvisor:
WOT:
Norton 安全網站:

quangbaweb.edu.vn - 社交網絡(SNS)分析

Delicious:
0
Stumbleupon:
0
Facebook Likes:
0
Twitter Tweets:
0
Google Plus Likes:
0

quangbaweb.edu.vn - 頁面信息

標題:
Diễn đàn học SEO - Quảng Bá Web kiếm tiền kể cả khi đi du lịch
長度: 62 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
seo, dien dan seo, quảng bá web, quang ba web, diễn đàn seo, diễn đàn quảng bá web
長度: 82 字元
Meta 描述信息:
Diễn đàn SEO Việt với sự góp mặt của nhiều chuyên gia về về lĩnh vực SEO - Digital Marketing sẽ giúp bạn gia tăng thứ hạng nhanh chóng
長度: 134 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
Diễn đàn học SEO - Quảng Bá Web kiếm tiền kể cả khi đi du lịch
長度: 62 字元
內部鏈接:
288 (6 nofollow)
外部鏈接:
29 (3 nofollow)

quangbaweb.edu.vn - 流量排名分析

Alexa 流量分析圖:
全球日均排名趨勢
(6 個月)
全球日均排名趨勢
(2 年)
日均用戶頁面瀏覽數 日均訪問 搜索引擎訪客
全球日均排名趨勢 (6 個月): quangbaweb.edu.vn 全球日均排名趨勢 (2 年): quangbaweb.edu.vn 日均用戶頁面瀏覽數: quangbaweb.edu.vn 日均訪問 (每百萬): quangbaweb.edu.vn 搜索引擎訪客 (百分比): quangbaweb.edu.vn
全球日均排名趨勢 (6 個月): quangbaweb.edu.vn
Compete 獨立IP瀏覽量:
Compete 獨立IP瀏覽量: quangbaweb.edu.vn

quangbaweb.edu.vn - 建站技術

服務器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站點地圖:
有效
Gzip 壓縮:
有效
Favicon.ico:

quangbaweb.edu.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站quangbaweb.edu.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 04 Jun 2020 00:00:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 46201
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60
X-Powered-By: PHP/5.4.34
Set-Cookie: bb_sessionhash=a9dfe12e72740af7d9cb591f330645f9; path=/; HttpOnly
Set-Cookie: bb_lastvisit=1591228843; expires=Fri, 04-Jun-2021 00:00:43 GMT; path=/
Set-Cookie: bb_lastactivity=0; expires=Fri, 04-Jun-2021 00:00:43 GMT; path=/
Cache-Control: private
Pragma: private
Content-Encoding: gzip

quangbaweb.edu.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 quangbaweb.edu.vn 當前共有 14 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
quangbaweb.edu.vnA300
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 20
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 10
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 30
quangbaweb.edu.vnMX300pri: 20
quangbaweb.edu.vnNS86400
quangbaweb.edu.vnNS86400
quangbaweb.edu.vnSOA86400expire: 604800
serial: 2018450882
quangbaweb.edu.vnTXT
google-site-verification=tNJnBSZLjvOEWG4BHGUmqhe8HaSoFJkj7FlV99LMBzk
300
quangbaweb.edu.vnTXT
google-site-verification=Ei6TJ2oMksw_2dPjB4khiKMzv4ihkrG25c3pfa2VdJE
300
quangbaweb.edu.vnTXT
v=DKIM1; g=*; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCN+woTrw8SvU2PWWEynQSzWbk+H1m3+p9gWszO 1M30gOAXbIW0wfoYDOSgHft0zPR5BNk7Jk7Il7NcYBExdWQhqC3nLuTX81U6mktypfRa4Bx8yazx 70CvMGovvWgt6Zqq194mzbWNbEEEN9uJDRY/krem8cAq+LgjOPAEB1gkKwIDAQAB
300