vietnamnet.vn 网站分析

vietnamnet.vn - 基本信息

vietnamnet.vn - 搜索引擎收录信息

百度:
Bing:
Google:

vietnamnet.vn - 页面信息

标题:
Báo VietNamNet - Tin tức online, tin nhanh Việt Nam và thế giới
长度: 63 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
tin tức, tin tức online, đọc báo, báo, tin, tin nhanh, vietnamnet
长度: 65 字符; 最佳长度: 10 ~ 255 字符
Meta 描述信息:
Đọc báo điện tử VietNamNet, cập nhật tin nhanh Việt Nam và thế giới. Sự kiện, tin báo mới trong ngày, kinh tế, xã hội, pháp luật 24h qua.
长度: 137 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
Tin tức
长度: 7 字符
内部链接:
262 (1 nofollow)
外部链接:
19 (9 nofollow)

vietnamnet.vn - 建站技术

服务器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站点地图:
有效
Gzip 压缩:
有效
favicon.ico:
不可用

vietnamnet.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 vietnamnet.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Wed, 03 Jun 2020 05:05:44 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://vietnamnet.vn/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 03 Jun 2020 05:05:45 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=600
Age: 170
X-Cache: HIT from Cache7166
Expires: Wed, 03 Jun 2020 05:15:45 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Encoding: gzip

vietnamnet.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。vietnamnet.vn 当前共有 15 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnMX1200pri: 10
vietnamnet.vnMX1200pri: 20
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 20
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnNS1199
vietnamnet.vnNS1199
vietnamnet.vnSOA1200expire: 86400
serial: 2012062939
vietnamnet.vnTXT
google-site-verification=btGsDIXQaRq-rmVYDH46rfyPgAb6MV7QKYlN2RuUiCE
1200
vietnamnet.vnTXT
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
1200