vietnamnet.vn 網站分析

vietnamnet.vn - 基本信息

vietnamnet.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

vietnamnet.vn - 頁面信息

標題:
Báo VietNamNet - Tin tức online, tin nhanh Việt Nam và thế giới
長度: 63 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
tin tức, tin tức online, đọc báo, báo, tin, tin nhanh, vietnamnet
長度: 65 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Đọc báo điện tử VietNamNet, cập nhật tin nhanh Việt Nam và thế giới. Sự kiện, tin báo mới trong ngày, kinh tế, xã hội, pháp luật 24h qua.
長度: 137 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
Tin tức
長度: 7 字元
內部鏈接:
262 (1 nofollow)
外部鏈接:
19 (9 nofollow)

vietnamnet.vn - 建站技術

服務器:
nginx
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
XML 站點地圖:
有效
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:
不可用

vietnamnet.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站vietnamnet.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Wed, 03 Jun 2020 05:05:44 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://vietnamnet.vn/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 03 Jun 2020 05:05:45 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=600
Age: 170
X-Cache: HIT from Cache7166
Expires: Wed, 03 Jun 2020 05:15:45 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Encoding: gzip

vietnamnet.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 vietnamnet.vn 當前共有 15 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnA1200
vietnamnet.vnMX1200pri: 10
vietnamnet.vnMX1200pri: 20
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnMX1200pri: 20
vietnamnet.vnMX1200pri: 30
vietnamnet.vnNS1199
vietnamnet.vnNS1199
vietnamnet.vnSOA1200expire: 86400
serial: 2012062939
vietnamnet.vnTXT
google-site-verification=btGsDIXQaRq-rmVYDH46rfyPgAb6MV7QKYlN2RuUiCE
1200
vietnamnet.vnTXT
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
1200