www.ueh.edu.vn 网站分析

www.ueh.edu.vn - 基本信息

服务器:
Microsoft-IIS/10.0
城市:

www.ueh.edu.vn - 搜索引擎收录信息

百度:
Bing:
Google:

www.ueh.edu.vn - 页面信息

标题:
University of Economics Ho Chi Minh City
长度: 40 字符; 最佳长度: 10 ~ 60 字符
Meta 关键词:
University of Economics Ho Chi Minh City, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, UEH, Đại học Kinh tế TP.HCM
长度: 100 字符; 最佳长度: 10 ~ 255 字符
Meta 描述信息:
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976, là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn.
长度: 251 字符; 最佳长度: 50 ~ 160 字符
H1:
未知
长度: 0 字符
内部链接:
38 (0 nofollow)
外部链接:
40 (0 nofollow)

www.ueh.edu.vn - 建站技术

服务器:
Microsoft-IIS/10.0
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
不可用
XML 站点地图:
不可用
Gzip 压缩:
不可用
favicon.ico:
不可用

www.ueh.edu.vn - HTTP Head 分析

HTTP 协议采用了请求与响应模型,通过 HTTP Header 定义了 HTTP 传输过程中的必要参数。 浏览器(例如 Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)并不会显示 HTTP header 字段的内容,下面是网站 www.ueh.edu.vn 的 HTTP header 信息:
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://www.ueh.edu.vn/
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 03 Jun 2020 04:38:35 GMT
Content-Length: 146

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
ETag: W/"161f8-vat7YEG19yDlQ7O/+CkRt3K/NnA"
X-Powered-By: Express
X-Powered-By: ARR/3.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 03 Jun 2020 04:38:41 GMT
Content-Length: 90616

www.ueh.edu.vn - DNS 记录分析

DNS 域名系统(Domain Name System,缩写)是 Internet 的一项基础服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。ueh.edu.vn 当前共有 12 项 DNS 记录。
主机 类型 IP/目标 TTL 扩充信息
ueh.edu.vnA490
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 1
ueh.edu.vnMX38292pri: 5
ueh.edu.vnMX38292pri: 5
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnNS38289
ueh.edu.vnNS38289
ueh.edu.vnSOA38290expire: 604800
serial: 2016090101
ueh.edu.vnTXT
v=spf1 +a +mx +ip4:123.30.109.9 ?all
38292