www.ueh.edu.vn 網站分析

www.ueh.edu.vn - 基本信息

服務器:
Microsoft-IIS/10.0
城市:

www.ueh.edu.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

www.ueh.edu.vn - 頁面信息

標題:
University of Economics Ho Chi Minh City
長度: 40 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
University of Economics Ho Chi Minh City, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, UEH, Đại học Kinh tế TP.HCM
長度: 100 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976, là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn.
長度: 251 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
未知
長度: 0 字元
內部鏈接:
38 (0 nofollow)
外部鏈接:
40 (0 nofollow)

www.ueh.edu.vn - 建站技術

服務器:
Microsoft-IIS/10.0
SSL 安全:
不可用
robots.txt:
不可用
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
不可用
favicon.ico:
不可用

www.ueh.edu.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站www.ueh.edu.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 302 Redirect
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://www.ueh.edu.vn/
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 03 Jun 2020 04:38:35 GMT
Content-Length: 146

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
ETag: W/"161f8-vat7YEG19yDlQ7O/+CkRt3K/NnA"
X-Powered-By: Express
X-Powered-By: ARR/3.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 03 Jun 2020 04:38:41 GMT
Content-Length: 90616

www.ueh.edu.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 ueh.edu.vn 當前共有 12 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
ueh.edu.vnA490
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 1
ueh.edu.vnMX38292pri: 5
ueh.edu.vnMX38292pri: 5
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnMX38292pri: 10
ueh.edu.vnNS38289
ueh.edu.vnNS38289
ueh.edu.vnSOA38290expire: 604800
serial: 2016090101
ueh.edu.vnTXT
v=spf1 +a +mx +ip4:123.30.109.9 ?all
38292