www.bizweb.vn 網站分析

www.bizweb.vn - 基本信息

www.bizweb.vn - 搜索引擎收錄信息

百度:
Bing:
Google:

www.bizweb.vn - 頁面信息

標題:
Nền tảng quản lý & bán hàng đa kênh tốt nhất cho bạn | Sapo
長度: 59 字元; 最佳長度: 10 ~ 60 字元
Meta 關鍵詞:
未知
長度: 0 字元; 最佳長度: 10 ~ 255 字元
Meta 描述信息:
Sapo là nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam với hơn 67,000 khách hàng. Giúp bạn bán hàng từ online đến cửa hàng và quản lý tập trung.
長度: 167 字元; 最佳長度: 50 ~ 160 字元
H1:
Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam
長度: 87 字元
內部鏈接:
40 (9 nofollow)
外部鏈接:
39 (20 nofollow)

www.bizweb.vn - 建站技術

服務器:
nginx
SSL 安全:
有效
robots.txt:
不可用
XML 站點地圖:
不可用
Gzip 壓縮:
有效
favicon.ico:
不可用

www.bizweb.vn - HTTP Head 分析

HTTP 協議採用了請求與響​​應模型,通過HTTP Header 定義了HTTP 傳輸過程中的必要參數。瀏覽器(例如​​Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 等)並不會顯示HTTP header 字段的內容,下面是網站www.bizweb.vn 的HTTP header 信息:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Wed, 26 Feb 2020 01:44:52 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://www.sapo.vn/

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.3 (Ubuntu)
Date: Wed, 26 Feb 2020 01:44:53 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: private
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Encoding: gzip

www.bizweb.vn - DNS 記錄分析

DNS 域名系統(Domain Name System,縮寫)是Internet 的一項基礎服務。它作為將域名和 IP 位址相互映射的一個分佈式數據庫,能夠使人更方便的訪問互聯網。 bizweb.vn 當前共有 14 項 DNS 記錄。
主機 類型 IP/目標 TTL 擴充資訊
bizweb.vnA360
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 20
bizweb.vnMX360pri: 20
bizweb.vnMX360pri: 10
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnMX360pri: 30
bizweb.vnNS360
bizweb.vnNS360
bizweb.vnNS360
bizweb.vnSOA360expire: 1209600
serial: 2016081652
bizweb.vnTXT
google-site-verification=XaEyi9nPR5U5bxAyZbhncovBRLda-7MO4zEoYoid5YM
360
bizweb.vnTXT
v=spf1 a mx include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net ~all
360